Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Konec pana ministra

Jo jo, život je nespravedlivý a nechat odejít pana ministra pro šikanu podřízených je tak hrozné, vždyť za tolik vděčíme :
*změna zákona o ped. pracovnících tak, že základky skoro prosí, aby někdo kvalifikovaný na ten 1. stupeň přišel. Alokaci učitelů přece vyřeší registr, který bude skoro zadarmo
* motivačně zaměřený kariérní řád, kdy 95 % kantorů bude ve stejném stupni, lze tedy přát zvýšení motivace zbylým 5 %, tedy dá-li Babiš
* víceletá gymnázia stále často suplují základní školu , pokud snad její úroveň zázračně nezlepší všemožné testování s úžasnou prezentací, jak jsou ti kantoři opět neschopní
* jednotné přijímací zkoušky, které už zas tak úplně jednotné nebudou
* proč státně nematurovat 2 měsíce, když to někdo někam zaplatí a kantoři na školách odpracují
* stálá hrozba dalšího hyperaktivního nápadu na zvýšení kvality, který sice mnoho nezlepší, ale zaručeně někomu zavaří
* za všechno ale může Babiš a jeho noviny.